Velg en side

Taxibåt

I Florø

TUR OG SIGHTSEENG – SKYSSOPPDRAG – VAKTBÅT

Hva gjør vi?

Tjenester

Taxibåt i florø, som også tar turer nedover og oppover kysten.

TUR OG SIGHTSEENG

Vi kan skreddersy ett opplegg som passer for deg. Om det er ønskelig, ordnar vi med servering om bord.

SKYSSOPPDRAG

Vi tek skyssoppdrag i alle kystkommunane i Sogn og Fjordane. Godt eigna for mannskapsskifte. Kontakt oss for avtale om fastpris eller timepris.

VAKTBÅT

Havskyss er ein 24 timers vaktbåt for skips- eller offshoretrafikk. Vi tek på oss både personell-transport og varelevering.
Tlf: +47 913 48 934

Trenger du taxibåt?

Havskyss frakter deg trykt, dit du skal.

R

Pålitelig

R

God service

R

Fleksibel

R

Trygt

Kontakt oss

13 + 14 =

Hvorfor

oss

Hvorfor oss

Vi tek skyssoppdrag i alle kystkommunane i Sogn og Fjordane. Godt eigna for mannskapsskifte. Kontakt oss for avtale om fastpris eller timepris. Vi skreddersyr eit opplegg som passar for deg. Om det er ønskjeleg ordnar vi med servering om bord.

Vaktbåt

Havskyss er ein 24 timars vaktbåt for skips- eller offshoretrafikken.
Vi tek på oss både personell-transport og varelevering.

Følg oss